Junior Dijkdenkers

Junior Dijkdenkers: De Wereld

In april 2018 gingen de eerste Junior Dijkdenkers, leerlingen van OBS De Wereld, op pad. Samen met omgevingsmanager Ralph brachten zij een bezoek aan de dijk als aftrap van hun project. De leerlingen gingen vervolgens in de klas aan de slag met hun toekomstbeeld voor de Grebbedijk. Op 13 juni 2018 presenteerden zij dit in filmpjes aan het projectteam.

Een geslaagde pilot! De leerlingen van groep 7 en 8 hebben ontzettend veel geleerd. De school staat vlak achter de Grebbedijk, maar eigenlijk zijn de leerlingen nooit bewust op de dijk geweest. Tijdens de fietsexcursie leerden zij wat een dijk precies is en welke functie een dijk heeft. Ralph vertelde hen ook over de functie van de Grebbedijk; deze kleine dijk beschermt een waardevol landschap.

Eenmaal weer op school dachten de leerlingen, met behulp van Judica, na over hun visie op de Grebbedijk en vooral hoe de thema's wonen, natuur en recreatie een plek zouden moeten krijgen. Eerst denken en dan doen is het motto; de leerlingen verwerkten hun ideeën in een woordenweb en daarna in een script voor een filmpje of animatie. Beatrijs en Andor van Toonbeeld hielpen hen bij het filmen en animeren. Het resultaat mag er zijn! Hele mooie filmpjes met uiteenlopende ideeën over versterkingsopgave en de drie thema's.

De pilot is voor herhaling vatbaar. De stof bleek erg geschikt voor de verschillende leerlingen en de leerlingen waren razend enthousiast. Een goede combinatie tussen denken en doen en bijzondere leermomenten op het gebied van omgevingsbewustzijn. Dit jaar volgt nog een tweede pilot met een Veenendaalse school, waarna het lespakket ook op andere scholen wordt aangeboden.