Skip het menu

De Grebbedijk Verrijkt Grebbedijk De Verrijkt

Kaart van de Grebbedijk, de rivier en het landelijkgebied

De Grebbedijk beschermt de 250.000 bewoners van de Gelderse Vallei tegen hoge waterstanden in de Nederrijn. Ook in de toekomst moet de dijk veiligheid bieden. Daarom moet de dijk worden verbeterd.

De verbetering van de dijk is een kans om tegelijk het omliggende gebied aan te pakken. De Grebbedijk, de Nederrijn en de uiterwaarden vormen namelijk bijzondere riviernatuur, waar het fijn wandelen en fietsen is. Het gebied heeft ook een belangrijke functie voor planten en dieren, want het verbindt de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe met elkaar.

Waterveiligheid staat centraal in de plannen. Daarnaast willen we de natuur versterken en het gebied nog aantrekkelijker maken voor recreatie. Vandaar dat we samenwerken met acht partners. Ook betrekken we bewoners, ondernemers, belangenverenigingen en geïnteresseerden uit de omgeving.

Lees meer over de gebiedsontwikkeling

Projectfases

De gebiedsontwikkeling van de Grebbedijk verloopt in drie fases. De Verkenningsfase, de Planuitwerkingsfase en de Realisatiefase.

In de Verkenningsfase hebben we een plan ontwikkeld voor de dijk en het omliggende gebied. Dat noemen we het Voorkeursalternatief. Het Voorkeursalternatief beschrijft wat we willen veranderen en waar we dat van plan zijn. Zoals de naam al zegt is dit een voorkeur die nog niet definitief is. 

In juli 2020 is een nieuwe fase gestart, de Planuitwerkingsfase. In deze fase werken we het Voorkeursalternatief met de projectpartners en de omgeving uit tot een definitief ontwerp. Waterveiligheid staat voorop. Maar soms moeten we rekening houden met kabels en leidingen in de grond. Of stellen we aanvullende eisen omdat we de historie van een plek zichtbaar willen maken. 

Na de goedkeuring van dit ontwerp gaan we over tot realisatie. We verwachten dat het ontwerp medio 2024 ter inzage ligt. In 2025 verwachten we de definitieve goedkeuring van het ontwerp. 

De gebiedsontwikkeling van de Grebbedijk verloopt in drie fases: De Verkenningsfase, de Planuitwerkingsfase en de Realisatiefase. In de Verkenningsfase, welke liep tot halverwege 2020, hebben we een plan ontwikkeld voor de dijk en het omliggende gebied. Dat noemen we het Voorkeursalternatief. Het Voorkeursalternatief beschrijft wat we willen veranderen en waar we dat van plan zijn. Zoals de naam al zegt is dit een voorkeur die nog niet definitief is. In juli 2020 is een nieuwe fase gestart, de Planuitwerkingsfase welke is onderverdeeld in de volgende onderdelen; De Voorbereiding, Aanvullend onderzoek, Ontwerp en de Besluitvorming. In deze fase werken we het Voorkeursalternatief met de projectpartners en de omgeving uit tot een definitief ontwerp. Waterveiligheid staat hierbij voorop. Maar soms moeten we rekening houden met kabels en leidingen in de grond. Of stellen we aanvullende eisen omdat we de historie van een plek zichtbaar willen maken. We verwachten dat het ontwerp in het najaar van 2024 ter inzage ligt. Parallel hieraan start vanaf begin april 2024 de voorbereiding voor de realisatie. We streven ernaar dat rond mei 2025 het ontwerp definitieve goedkeuring krijgt, en we zijn van plan om medio 2025 over te gaan tot de realisatiefase.

Lees verder

De Grebbedijk wordt een duurzame dijk, met zo min mogelijk milieu-impact tijdens de bouw en het onderhoud.

Wist je dat…

toggle

Er leven bijzondere soorten in de uiterwaarden. In ondiepe poelen leeft bijvoorbeeld de kamsalamander. De kwartelkoning houdt juist van kruidenrijk grasland. Met de gebiedsontwikkeling verbeteren we hun leefgebied en zorgen we voor meer variatie in planten en dieren.

toggle

We onderzoeken of de materialen die nu in en rond de dijk aanwezig zijn opnieuw gebruikt kunnen worden. Bijvoorbeeld damwanden, maar ook grond of grasplaggen. Hergebruik bespaart CO2 uitstoot en is soms ook nog goedkoper.

toggle

Op de dijk en in de uiterwaarden liggen veel wandel- en fietsroutes waarmee je de bijzondere riviernatuur kunt ontdekken. Wanneer we klaar zijn met de gebiedsontwikkeling, is er nog veel meer moois te beleven.

toggle

Sporen van de lange historie van de Grebbedijk zijn nog steeds te zien. Het Hoornwerk, vroeger een belangrijk verdedigingswerk, is nu belangrijk in de verdediging tegen hoogwater.