Skip het menu

Samen weten we meer

Met het verbeteren van de Grebbedijk en het omliggende gebied hebben we onszelf een grote ambitie gesteld. Het verbeteren van de waterveiligheid staat op nummer één, maar we willen meer. We willen de natuurwaarde verbeteren, zodat de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe beter met elkaar verbonden worden. We willen ook zorgen dat meer mensen van de mooie riviernatuur en de bijzondere geschiedenis van de Grebbedijk kunnen genieten.

Soms komen deze ambities samen en is één plus één drie. Soms ontstaan er dilemma’s en moeten we een afweging maken. Eén ding is zeker. Wanneer meer mensen meedenken kunnen we de oplossingen beter laten aansluiten op de wensen in het gebied.

Vanaf dag één verrijken betrokken bewoners en ondernemers uit de omgeving met hun inbreng de plannen voor de gebiedsontwikkeling. De komende tijd, tijdens de Planuitwerkingsfase, betrekken we de omgeving weer.

Meedenken tijdens de verkenningsfase

In de eerste fase, de Verkenningsfase, hebben we samen met de omgeving belangen afgewogen en kansen in kaart gebracht.

Onder andere met de Dijkdenkers, maar ook met ondernemers, de partnerorganisaties en anderen. De uitkomsten hebben een plek gekregen in het Voorkeursalternatief.

Bij de nieuwsitems vind je verslagen van bijeenkomsten.

 

Dijkdenkers bijeenkomst

Meedenken tijdens de planuitwerkingsfase

Het Voorkeursalternatief wordt de komende tijd verder uitgewerkt. Dat noemen we de Planuitwerkingsfase. In deze fase onderzoeken we hoe de plannen uit het Voorkeursalternatief precies gerealiseerd kunnen worden.

In een aantal stappen, ontwerploops, maken we de plannen steeds concreter. Het schema hieronder laat zien wat we per stap doen. Ook de dijkdenkersbijeenkomsten staan er in.

Participatie in de Planuitwerkingsfase (PDF)