Samen weten we meer

Met het verbeteren van de Grebbedijk en het omliggende gebied hebben we onszelf een grote ambitie gesteld. Het verbeteren van de waterveiligheid staat op nummer één, maar we willen meer. We willen de natuurwaarde verbeteren, zodat de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe beter met elkaar verbonden worden. We willen ook zorgen dat meer mensen van de mooie riviernatuur en de bijzondere geschiedenis van de Grebbedijk kunnen genieten.

Soms komen deze ambities samen en is één plus één drie. Soms ontstaan er dilemma’s en moeten we een afweging maken. Eén ding is zeker. Wanneer meer mensen meedenken kunnen we de oplossingen beter laten aansluiten op de wensen in het gebied.

Vanaf dag één verrijken betrokken bewoners en ondernemers uit de omgeving met hun inbreng de plannen voor de gebiedsontwikkeling. De komende tijd, tijdens de Planuitwerkingsfase, betrekken we de omgeving weer.

Meedenken tijdens de verkenningsfase

In de eerste fase, de Verkenningsfase, hebben we samen met de omgeving belangen afgewogen en kansen in kaart gebracht.

Onder andere met de Dijkdenkers, maar ook met ondernemers, de partnerorganisaties en anderen. De uitkomsten hebben een plek gekregen in het Voorkeursalternatief.

In de kennisbank zijn de tussentijdse stukken terug te vinden. Bij de nieuwsitems vind je verslagen van bijeenkomsten.

 

Meedenken tijdens de planuitwerkingsfase

Het Voorkeursalternatief wordt de komende tijd verder uitgewerkt. Zodra bekend is welk ingenieursbureau het vervolg gaat begeleiden, weten we beter hoe dit proces er in de praktijk uit ziet.

Van een aantal onderdelen uit het Voorkeursalternatief onderzoeken we de komende tijd of, en zo ja hoe, ze gerealiseerd kunnen worden. Zo weten we dat recreatief gebruik van de waterplas de omliggende natuur verstoort. Daarom onderzoeken we hoe we elders nieuwe natuur kunnen aanleggen en de bestaande natuur kunnen versterken.

Doordat de dijk op een aantal punten breder wordt, ontstaat er ruimte om wandel- en fietsverkeer te scheiden van gemotoriseerd verkeer. Dat komt de verkeersveiligheid ten goede. De komende tijd bepalen we hoe en waar we verkeersstromen kunnen scheiden, en waar dat niet mogelijk zal zijn.

Wil je meedenken met ons? Of alleen op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Schrijf je in voor onze mailinglijst onderaan deze pagina. Wij houden je dan op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en meedenkmomenten.