Wat gaat er gebeuren?

De gebiedsontwikkeling omvat de Grebbedijk, het Hoornwerk, Binnenveld, de Blauwe Kamer, de Plasserwaard en de Bovenste Polder. Het gebied is ongeveer 20 hectare groot. Ondanks deze relatief kleine oppervlakte is de waarde van dit gebied voor de natuur zeer groot. Het gebied heeft namelijk een divers landschap en het is een schakel tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe.

Ontwikkeling in het gebied

1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15

Vorm van de dijk

Een dijk kan op vier manieren bezwijken. Doordat er water overheen komt (overloop). Of doordat er water onderdoor komt (piping). Het kan ook zijn dat de dijk als geheel instabiel wordt of dat golfslag de bekleding van de dijk aantast (erosie). De juiste vorm van de dijk is belangrijk om te voorkomen dat de dijk doorbreekt. De huidige Grebbedijk is een relatief compacte dijk, en dat willen we in de toekomst zo houden. 

In het voorkeursalternatief wordt er uitgegaan van een aantal verschillende dijkprofielen. In de planuitwerkingsfase wordt gekeken hoe deze verder kunnen worden uitgewerkt.

Dijkprofiel stedelijk gebied

In het stedelijk gebied maken we de dijk aan de buitendijkse kant breder. Dat heeft een aantal voordelen. De impact op tuinen en woningen blijft beperkt. Het uitzicht vanuit de woningen blijft vrijwel gelijk, want de dijk wordt maximaal 40 cm hoger. En tot slot biedt een bredere dijk meer ruimte om verkeersstromen te scheiden. De exacte maatvoering wordt in de Planuitwerkingsfase per locatie bepaald.

Dijkprofiel kop van de haven

Bij de kop van de haven is weinig ruimte om de dijk te verbreden. In plaats daarvan zorgt een nieuw kistdam in de dijk voor meer veiligheid. De dijk wordt daarnaast een klein beetje hoger. De exacte maatvoering wordt in de Planuitwerkingsfase bepaald.

Dijkprofiel Nude

Bij de Nude hoeft de dijk niet hoger of breder te worden omdat de dijk hier voldoet aan de waterveiligheidseisen. Het profiel van de dijk verandert wel een beetje. Door een getrapte kruin te maken, kunnen verkeersstromen beter gescheiden worden. De exacte maatvoering wordt in de Planuitwerkingsfase bepaald. 

Dijkprofiel landelijk gebied

In het landelijk gebied wordt aan de binnenzijde en aan de buitenzijde van de dijk meer grond aangebracht. Door deze verbreding, hoeft de dijk maar maximaal 20 cm hoger te worden. Verder komt er een verticale barrière in de dijk om kwelwater tegen te houden. Op de plaatsen waar te weinig ruimte is voor een verbreding, voegen we een damwand toe.

Dwarsprofiel Hoornwerk

Aan de westkant van de buitendijkse kant wordt het Hoornwerk flink verhoogd. Het Hoornwerk krijgt daarmee de oorspronkelijke hoogte van 1785 terug. De dijk hoeft hierdoor niet hoger te worden, want het hogere Hoornwerk breekt de golven.

Kennisbank

Alle stukken die tijdens de gebiedsontwikkeling Grebbedijk geschreven worden, zetten we in deze kennisbank. Onderzoeksrapporten en gebiedsanalyses bijvoorbeeld, maar ook de ambtelijke stukken.

Naar de kennisbank

 

Heb je naar aanleiding van deze informatie een vraag? Neem dan contact met ons op.