Skip het menu

Wat gaat er gebeuren?

De gebiedsontwikkeling omvat de Grebbedijk, het Hoornwerk, Binnenveld, de Blauwe Kamer, de Plasserwaard en de Bovenste Polder. Het gebied is ongeveer 20 hectare groot. Ondanks deze relatief kleine oppervlakte is de waarde van dit gebied voor de natuur zeer groot. Het gebied heeft namelijk een divers landschap en het is een schakel tussen de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe.

Ontwikkeling in het gebied

De tekst bij de blauwe bolletjes in deze plattegrond beschrijft per locatie de wensen zoals die zijn besproken in de Verkenningsfase en beschreven in het Voorkeursalternatief (PDF). In de huidige Planuitwerkingsfase wordt bekeken of die wensen en plannen ook (technisch) haalbaar en realistisch zijn.

Op basis van de besluitvorming worden de teksten bij de bolletjes aangepast. Aan het eind van de Planuitwerkingsfase ligt er dan een nieuw ontwerp voor de dijk en het omliggende gebied ter inzage. Dit is voorzien voor april 2024.

1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15

Vorm van de dijk

Een dijk kan op vier manieren bezwijken. Doordat er water overheen komt (overloop). Of doordat er water onderdoor komt (piping). Het kan ook zijn dat de dijk als geheel instabiel wordt of dat golfslag de bekleding van de dijk aantast (erosie). De juiste vorm van de dijk is belangrijk om te voorkomen dat de dijk doorbreekt. De huidige Grebbedijk is een relatief compacte dijk, en dat willen we in de toekomst zo houden. 

In het voorkeursalternatief wordt er uitgegaan van een aantal verschillende dijkprofielen. In de planuitwerkingsfase wordt gekeken hoe deze verder kunnen worden uitgewerkt.

Visualisatie de huidige dijk en de nieuwe situatie.