Skip het menu

Ton Kok

Zijn ouderlijk huis blijft toch wel een speciaal plekje op de Grebbedijk voor hem. En eigenlijk werkt Ton Kok dagelijks min of meer samen met die dijk. “Plat gezegd is de dijk een toegangsweg naar de haven. Maar de haven biedt ook bescherming voor de dijk. Nauwe samenwerking met het Waterschap is daarbij belangrijk”, aldus de havenmeester. “Eigenlijk ben ik de regisseur van de haven. Je moet een planning maken, anticiperen en communiceren met de bedrijven maar ook de schippers.

Een planning is belangrijk om zo min mogelijk vaarbewegingen te maken in de week”, legt de havenmeester uit. De gemeente Wageningen is een groene gemeente en daarin probeert Ton ook in mee te denken en te helpen. “Als het onnodig is om een motor te starten, dan doen we dat ook niet.”

Maar de haven is niet alleen voor de industrie, waarschuwt hij. Achter de haven begint het Natura2000-gebied. “Mensen kunnen urenlang kijken naar een haasje, reiger of wilde paarden. Dat is ook de beleving van de haven.” Zodra Ton Kok zijn havenkantoor verlaat, ziet hij de natuur enerzijds en zijn werk anderzijds. “Ideaal! En dan doe je het werk ook met plezier. Hierdoor raak je betrokken bij de omgeving.” De havenmeester deelt graag zijn dagelijkse ervaringen in het Grebbedijk proces, om zo de haven maar ook de dijk te verbeteren. Het belangrijkste is dat de haven blijft, als stukje historie van Wageningen, maar ook als de verbinding met de natuur en stad.