Skip het menu

Henk Blaauw

Voorzitter Henk Blaauw vertelt trots dat VADA zojuist het Lustrum gevierd heeft. Ze bestaan maar liefst 105 jaar. VADA heeft 650 leden, jong én oud, verenigd in vier verschillende afdelingen; roeien als grootste, daarnaast ook nog de haven, zeilen en kanoën.

Samen maken ze gebruik van de Rijn. Dit kan allemaal omdat de dijk beschutting geeft. “Voor ons fantastisch en we zijn erg blij met deze plek”, zegt Henk Blaauw. Wageningen is met zijn jachthaven redelijk uniek. VADA zorgt voor een gezicht naar het water voor de gemeente Wageningen.

De jachthaven heeft niet alleen een functie voor Wageningen. “Denk aan Veenendaal, Renkum, Rhenen en nog verder daarachter. Binnen een straal van 15 tot 20 kilometer is er geen andere watersportvereniging te vinden. We hebben een groot achterland en het aantal leden blijft groeien”, aldus Henk Blaauw. De dijkoperatie ziet de voorzitter niet als een bedreiging. “Nadenken over de dijk, is denken in kansen”, zegt hij. VADA wil de dijkoperatie aangrijpen om over een eigen vernieuwing na te denken. Zo kan VADA ook de toekomstige leden accommoderen.

VADA is daarom actief betrokken bij het Grebbedijk project. “Wij zijn een stuk van die omgeving. We worden serieus meegenomen en onze mening wordt meegewogen. Dat is heel positief.” Gelukkig heeft VADA in de 105 jaar nog maar één keer echt hoog water meegemaakt. VADA was destijds enkel met een roeiboot te bereiken.