Acht partners zetten samen schouders onder gebiedsontwikkeling Grebbedijk

De volgende fase van de gebiedsontwikkeling Grebbedijk is gestart. De acht partners tekenden vandaag de samenwerkingsovereenkomst. Met elkaar hebben we de ambitie om het huidige voorkeursalternatief voor de versterking van de Grebbedijk en de herinrichting van het omliggende gebied gezamenlijk verder uit te werken tot een definitief ontwerp.

De komende jaren werken de partijen het voorkeursalternatief uit de verkenningsfase samen verder uit tot een definitief ontwerp.  In deze fase kunnen belanghebbenden meedenken over mogelijkheden en dillema’s. In het ontwerp zal de samenhang tussen de verschillende aspecten gewaarborgd blijven. Zo wordt onder andere onderzocht of de bredere, getrapte kruin gebruikt kan worden om verkeersstromen te scheiden en de verkeersveiligheid te verbeteren. Ook onderzoeken we of het aanleggen van een waterplas haalbaar is. De projectpartners verwachten dat voorlopig ontwerp eind 2023 ter inzage ligt. Voor belanghebbenden is het dan mogelijk om een zienswijze in te dienen. Na goedkeuring, voeren de projectpartners het definitieve plan ook samen uit.

Wil je op de hoogte blijven over de gebiedsontwikkeling Grebbedijk? Laat je mailadres dan achter op onze website.