“Met jullie input wordt het mooier en beter.”

Binnen gebiedsontwikkeling Grebbedijk zijn we een nieuwe fase ingegaan: de Planuit- werkingsfase. En dus zijn ook de Dijkdenkers weer actief betrokken in het meedenken. Constructief, positief-kritisch en met oog voor de verschillende belangen. 

Woensdagavond 9 maart was de eerste van zes Dijkdenkersbijeenkomsten die we tussen nu en eind 2023 hebben gepland. Het werd, onder leiding van Dijkdenkers-voorzitter Rik Eweg, een geslaagde avond. Fijn om elkaar in deze samenstelling eindelijk weer te zien en te spreken. 

Het belang van participatie

Michiel Nieuwenhuis (projectmanager) en Lucy Afman (omgevingsmanager, beiden van Waterschap Vallei en Veluwe) praatten de Dijkdenkers bij over het proces tot nu toe, benadrukten dat het Voorkeursalternatief vanaf nu het uitgangspunt is en lieten zien hoe belangrijk participatie is om tot een breed gedragen en kwaliteit sterk ontwerp te komen. Nieuwenhuis: “Met jullie input wordt het mooier en beter, dus we willen weer vol energie met jullie aan de slag.” Ook Jan Bouman (integraal ontwerpleider vanuit ingenieursbureau Witteveen+Bos) benadrukte het belang van draagvlak als een van de cruciale succesfactoren, zoals een ontwerp ook maakbaar, betaalbaar en vergunbaar moet zijn om goed te slagen. Of, in zijn beeldspraak, om te zorgen dat er een soort gordiaanse knoop ontstaat, het ideaal van een integraal ontwerpproces.

Dijkdenkers denken mee

Na de pauze bogen de Dijkdenkers zich enthousiast over de plattegronden van de Grebbedijk. Opgesplitst in drie groepen (landelijk gebied/Hoornwerk, stedelijk gebied/Nudedijk, uiterwaarden) ging men op zoek naar de dilemma’s die we zullen tegenkomen in de Planuitwerkingsfase. Hun kennis van de Grebbedijk is echt van meerwaarde. Dilemma’s die aan de orde kwamen, hielden onder meer verband met verkeersstromen op de dijk (wandelaars/fietsers), verkeersveiligheid in breder zin en met de recreatieplas. Alle mogelijke dilemma’s en aanvullende wensen zijn door het team van Witteveen+Bos gedetailleerd ingetekend op de grote deelplattegronden. 

Afsluitend benadrukte Rik Eweg het belang van ieders aanwezigheid tijdens alle zes Dijkdenkers- bijeenkomsten om continuïteit te waarborgen. Bovendien kon nog niet iedereen er deze avond bij zijn, dus we hopen op een nog grotere opkomst tijdens de tweede bijeenkomst. Die vindt eind mei plaats, op veler verzoek wordt een concrete datum zo spoedig mogelijk gecommuniceerd.