Skip het menu

Volle bak, rijke oogst!

Op woensdagavond 8 juni jl. troffen de Dijkdenkers van de Grebbedijk elkaar weer, ditmaal op ons projectbureau De Taats. De opkomst was groot tijdens deze tweede Dijkdenkersbijeenkomst van dit jaar. Nu we in de Planuitwerkingsfase zitten van de gebiedsontwikkeling Grebbedijk, worden alle vraagstukken en dilemma’s steeds concreter, net als de oplossingsrichtingen. Dat maakt de participatie van de Dijkdenkers in deze fase van groot belang. 

Ook nu begonnen we de avond met een kort plenair deel onder leiding van voorzitter Rik Eweg en projectmanager Michiel Nieuwenhuis. Vervolgens werd in vier verschillende groepen en in wisselende samenstelling meegedacht over oplossingen binnen de thema’s Verkeer en Ruimtelijke Kwaliteit, het Hoornwerk, Bovenste Polder/Waterplas en de Plasserwaard. Dat leverde opnieuw veel waardevolle gesprekken op en relevante vragen voor de verdere uitwerking. Een avond met een rijke oogst! 

Na de zomer praten we op een extra Dijkdenkersbijeenkomst verder over het ontwerp van de dijk zélf.