Skip het menu

Dijktafelbijeenkomsten september

Eind september vonden dijktafelbijeenkomsten voor direct aanwonenden van de dijk in het ‘Landelijk gebied’ plaats. Deze werden goed bezocht. Genodigden hadden veel inhoudelijke vragen over het dijkontwerp en over de realisatie. Binnenkort spreken we ook direct aanwonenden van de dijk in het ‘Stedelijk gebied’. De dijktafelgesprekken zijn bedoeld om direct belanghebbenden uit het gebied bij te praten en informatie uit het gebied op te halen. Betrokkenen ontvangen een persoonlijke uitnodiging.

Wil jij op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen rondom gebiedsontwikkeling Grebbedijk? Schrijf je dan hier in voor onze nieuwsbrief.