Mini-docu: Een dijk voor de toekomst

Zo maken wij een circulaire dijk

Beter omgaan met grondstoffen is een van de dingen die we moeten doen om onze planeet leefbaar te houden. Daarom streven we bij de verbetering van de Grebbedijk naar een zo circulair mogelijk ontwerp. Dat betekent dat we zo veel mogelijk doen met wat er al is, zo min mogelijk nieuwe grondstoffen gebruiken en dat we zorgen dat materiaal in de toekomst opnieuw gebruikt kan worden.

Het is niet makkelijk om onze ambitie te halen, want het vergt voor iedereen een andere manier van werken dan gebruikelijk is in dit soort projecten. Deze mini-docu laat zien hoe dat in z’n werk gaat.

Video 'Een dijk voor de toekomst'