Skip het menu

Inloopbijeenkomst gebiedsontwikkeling Grebbedijk

Wil jij meer weten over de ontwikkelingen in het gebied rondom de Grebbedijk en de dijkversterking? Op woensdag 7 februari is er een inloopbijeenkomst. Iedereen die geïnteresseerd is, is van harte welkom. De inloopbijeenkomst vindt plaats van 16.00 tot 21.00 uur in De Taats, Grebbedijk 57 in Wageningen. Aanmelden is niet nodig.

Tijdens deze bijeenkomst kun je vrij binnenlopen om meer te weten te komen over de plannen rondom de Grebbedijk. Hoe gaat het dijkontwerp eruit zien in het landelijk en stedelijk gebied? Wat betekent de gebiedsontwikkeling voor de natuur en recreatie? Hoe hoog en breed moet de dijk worden? Welke ingrepen verwacht het waterschap te moeten doen in welk gebied? En hoe is het gesteld met het verkeer op de dijk? Diverse deskundigen zijn aanwezig om een toelichting te geven op de plannen, de planning en vragen te beantwoorden.

Wil je op de hoogte blijven van dat wat speelt rondom gebiedsontwikkeling Grebbedijk? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief via www.grebbedijk.com/nieuwsbrief