Skip het menu

Schapen op de dijk: gefaseerde begrazing

Vanaf deze week grazen er weer schapen op de Grebbedijk! We passen deze vroege voorjaarsbegrazing toe om snelgroeiende en concurrentiekrachtige grassen snel weg te laten grazen, zodat kruiden en bloemen meer kans krijgen om beter tot groei en bloei te komen. 

Gefaseerde begrazing

Dit jaar heeft Waterschap Vallei en Veluwe, samen met de Vlinderstichting en in goed overleg met de schaapherder, gekozen voor gefaseerde begrazing. De schapen begrazen telkens een blok en slaan dan weer een blok over. In het onbegraasde blok kunnen bijvoorbeeld insecten en andere dieren goed schuilen of foerageren. Als na een week of vier de andere zijde van de dijk is bereikt, worden de schapen teruggebracht naar het startpunt om de andere blokken te begrazen. Het is voor de sterkte van de dijk belangrijk dat de gehele dijk begraasd wordt. 

Schapen grazen op de Grebbedijk

Gefaseerde begrazing is weliswaar arbeidsintensief, maar we vinden het belangrijk om zoveel mogelijk rekening te houden met biodiversiteit en kruidenrijkdom te bevorderen. Ook houden we goed in de gaten wat deze vorm van begrazing oplevert, zodat we daarvan leren. Na de begrazing stappen we in de loop van het seizoen weer over op het strokenmaaien.