Witteveen+Bos is het nieuwe ingenieursbureau voor planuitwerkingsfase Gebiedsontwikkeling Grebbedijk

Het hoogwaterbeschermingsprogramma heeft eind juli de beschikkingen voor de planuitwerking van de Grebbedijk toegekend. Op 13 oktober heeft het projectteam Grebbedijk het ingenieursbureau Witteveen+Bos de opdracht voor de planuitwerkingsfase gegund. Zij gaan, samen met procespartners, dijkdenkers, bewoners en andere belanghebbenden, het voorkeursalternatief uitwerken tot een concreet plan voor de integrale gebiedsontwikkeling.

Aanbesteding ingenieursbureau

Diverse ingenieursbureaus hebben op de uitvraag voor de Grebbedijk ingeschreven. Na beoordeling van de ontvangen inschrijvingen is Witteveen+Bos als beste ingenieursbureau voor dit project naar voren gekomen. De gunning aan het bureau was gepland afgelopen zomer, maar moest helaas worden uitgesteld. Eén van de andere inschrijvers kon zich niet in de uitslag vinden en heeft een kort geding aangespannen tegen de gunningsbeslissing. Op 8 oktober heeft de rechter uitspraak gedaan en de bezwaren tegen de gunningsbeslissing zijn door de rechter ongegrond verklaard. Dat betekent dat we definitief kunnen gunnen aan Witteveen+Bos. Witteveen+Bos werkt in het project samen met het bureau Land-id en verschillende andere onderaannemers.

Wat gaan we de komende tijd doen?

Het ingenieursbureau start met het verder uitwerken van de plannen voor onder andere het ontwerpproces, de onderzoeken en de samenwerking met alle betrokkenen. Parallel starten we met verschillende gebiedsonderzoeken: geotechnisch onderzoek, onderzoeken naar explosieven en bodemonderzoek. Daarnaast starten we ook met onderzoeken hoe we de dijk en de gebiedsontwikkeling zo circulair mogelijk kunnen bouwen. Vanaf 2022 werken we, samen met procespartners, dijkdenkers, omwonenden en andere direct betrokkenen, de plannen verder uit tot een definitief plan voor de gebiedsontwikkeling. Op dit moment passen we de planningen aan. Als we deze af hebben, dan delen we ze op onze website.

Dijkdenkersbijeenkomst

In 2022 starten we met het ontwerp van de dijk, de natuuropgave en de gebiedsambities. Samen met beleidspartners, dijkdenkers, omwonenden en andere belanghebbenden werken we het voorkeursalternatief dan verder uit. We verwachten in de loop van 2022 weer met elkaar in gesprek te gaan over de dijk.

Meer informatie over Witteveen+Bos lees je op hun website: https://www.witteveenbos.com/nl/